کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 31 تير 1397

تجری با تشریح جلسه کمیسیون اصل نود:سند نقل و انتقال خودرو صرفا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود

تجری با تشریح جلسه کمیسیون اصل نود:سند نقل و انتقال خودرو صرفا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس به تشریح دستورجلسه این کمیسیون پرداخت و گفت: تشخیص  کمیسیون، نیروی انتظامی را موظف کرد مالکان خودرو را برای تنظیم سند رسمی نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، به نقل از خبرگزاري خانه ملت؛ فرهاد تجری به تشریح دستورجلسه یکشنبه، 10 بهمن ماه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس پرداخت و گفت: این جلسه با حضور تمامی اعضای ثابت و غیرثابت این کمیسیون برگزار شد که به بررسی قانون نحوه نقل و انتقال خودرو بین مالکان به موجب ماده 29 قانون مربوطه پرداخت.
نماینده مردم قصرشیرین و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: نظر اکثریت اعضا بر این بود که دلایل کافی مبنی بر الزام مالکان به رفتن به دفترخانه اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو در قانون تصریح شده و ضرورتی به تفسیر ندارد.
وی افزود: از این به بعد نیروی انتظامی ملزم است مراجعان را برای دریافت کارت مالکیت و نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی بفرستد.
تجری تأکید کرد: نقل و انتقال خودرو باید حتما به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد و سند صادره از سوی نیروی انتظامی صرفا کارت مالکیت برای احراز هویت خودرو و مالک است اما سند نقل و انتقال محسوب نمی شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این بررسی و تشخیص کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به دنبال شکایات مکرری بود که از سوی دفاتر اسناد رسمی به دست کمیسیون رسیده بود.
تاریخ ارسال خبر: 
95/11/11