کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 21 تير 1399

متن نامه معاون برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت در خصوص پرداخت وجوه مربوط به حق الثبت و درآمدهای ثبتی