کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 18 تير 1399

رییس کانون سردفتران: لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیررسمی دارای ایرادهای جدی حقوقی است