کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 22 فروردين 1399

حضور اعضای هیات مدیره کانون قم در جلسه کانون سردفتران و دفتریاران

حضور اعضای هیات مدیره کانون قم در جلسه کانون سردفتران و دفتریاران

روز جاري اعضاي هيات مديره كانون قم براي تبادل نظر و بيان مشكلات و همچنين مساعدت از كانون سردفتران و دفترياران در جلسه هيات مديره حضور يافتند.
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،ابتداي جلسه، محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران با تسليت شهادت حضرت زهرا(س)، به تبيين جايگاه بانوي بزرگ اسلام و عالم بشريت پرداخت.


در ادامه جلسه رئيس كانون سردفتران و دفترياران قم، گزارشي از عملكرد هيات مديره اين كانون ارائه و از هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران تشكر و قدرداني كرد.


محمدرضا محامد همچنين به مسائلي درخصوص ساختمان اين كانون و موضوع تقسيم اسناد اشاره و از هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران مساعدت خواست.


وي همچنين اعلام كرد: تعداد مراكز تحت پوشش درمان با توجه به همكاري واحد بيمه و درمان كانون سردفتران و دفترياران افزايش يافته كه اين موضوع رضايتمندي سردفتران و دفترياران قم را به دنبال داشته است.


رئيس كانون سردفتران و دفترياران نيز ضمن استماع صحبت‌هاي اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران قم توصيه‌هايي را به آنها داشت و خواستار برگزاري جلسات منظم با كانون مركز شد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
95/11/23