کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 18 تير 1399

اطلاعیه جدید شرکت تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران

شرکت تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه شماره 14 ویژه پروژه شهر جدید هشتگرد از اعضای ذینفع درخواست کرد که تا مبلغ سه میلیون تومان جهت خرید مصالح ساختمانی به حساب جاری این شرکت تعاونی واریز کنند.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در این اطلاعیه آمده است: پس از پیگیریهای بی وقفه و رفع موانع و مشکلات سرانجام پروانه ساختمانی 19 قطعه زمین واگذاری شده در شهر جدید هشتگرد صادر شد، لذا از اعضای ذینفع درخواست می شود حداکثر تا 25/8/87 مبلغ سه میلیون تومان جهت خرید مصالح ساختمانی به حساب جاری 1788 این تعاونی نزد بانک ملی شعبه شهر جدید هشتگرد کد 2387 واریز و اصل فیش بانکی را به نشانی شرکت تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران به نشانی تهران- صندوق پستی 8775-15875 ارسال کنند.

 

در پایان این اطلاعیه آمده است: اطلاعات تکمیلی در مورد قیمت تمام شده و مرغوبیت آپارتمان ها و زمان تحویل کار متعاقبا برای اعضای ذینفع ارسال خواهد شد.

 


انتهای پیام