کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 23 تير 1399

دعوت کانون سردفتران جهت بازدید از غرفه این کانون در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه ها

کانون سردفتران و دفتریاران از کلیه همکاران دعوت می کند تا با حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه ها از غرفه دفتر مجله این کانون بازدید کنند.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه ها از 26 آبان تا 2 آذر ماه سال جاری در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود، به همین مناسبت از کلیه همکاران ثبتی به ویژه سردفتران و دفتریاران دعوت می شود تا با حضور در این نمایشگاه از غرفه کانون سردفتران و دفتریاران بازدید بعمل آورند.
 
انتهای پیام