کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 21 تير 1399

قابل توجه سران دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران طی نامه ای به کانون سردفتران در رابطه با پرونده های مالیاتی اعضا در محدوده جغرافیایی این اداره کل توضیحاتی را ارائه داد.
متن اصلی نامه به پیوست ارائه می شود: