کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 23 تير 1399

نامه مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در رابطه با تعویض و یکنواخت کردن تابلو دفاتر اسناد رسمی

مشخصات تابلوی های دفاتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و دفتر طلاق
 
اندازه تابلو در فایل اجرائی ارائه شده
اندازه اول:                                                                     اندازه دوم:                                                                                   اندازه سوم: 
طول :120 سانتی متر                                          طول: 240سانتی متر                                                     طول: 360 سانتی متر
عرض: 90 سانتی متر                                         عرض: 180 سانتی متر                                                   عرض: 270 سانتی متر           
رزولوشن ((Resolution: 200دی پی آی (Dpi  ) است.
 
رنگ زمینه تابلوها
رنگ تابلوی دفتر اسناد رسمی: c60, k30
رنگ تابلوی دفتر رسمی ازدواج: c80, y100
رنگ تابلوی دفتر رسمی طلاق:, m40, y20  k40
 
کادر دور تابلو
استروک  px20 و با فاصله 2 سانتی متر از طرفین تابلو و با رنگ کاملا سفید
 
زمینه تابلو
آرم سازمان باید در زمینه تابلو (بک گراند) با رنگ کاملا سفید و با opacity 20، دقیقا در وسط قرار گیرد و بزرگی آن باید طوری باشد که از بالا و پایین تابلو 4 سانتی متر فاصله داشته باشد.
 
مشخصات آرم سازمان در بالای تابلو
اندازه آرم بدون نوشته ها و با استروک دور آن باید با عرضی به اندازه 7 سانتی متر باشد. نوشته قوه قضائیه باید با فونت نستعلیق و همانند سایز مندرج در نمونه طوری باشد که از عرض خود آرم بزرگ تر نباشد.نقطه پایین آرم دقیقا بر روی تلاقی انحنای وسط آرم زمینه قرار می گیـــــرد و نوشته قوه قضائیه در نقطه وسط نقطه های آرم زمینه قرار می گیرد.هر سه آیتم در راستای خط عمود باید تراز باشند.
مشخصات effects   آرم به همراه نوشته ها:
Drop shadow:
Opacity:75
Angle:90
Distance:15
Spread:0
Size:10
Noise:0
 
Strok:
Size:3
Opacity:100
Color: k100
 
مشخصات نوشته ها
عنوان تابلو باید با فونت نستعلیق و همانند سایز مندرج در نمونه باشد، رنگ کاملا سفید و نوشته تابلو از پایین 25 سانتی متر ارتفاع دارد.
عنوان نام و شماره درج در تابلو باید با فونت نستعلیق و همانند سایز مندرج در نمونه، رنگ کاملا سفید و هر کدام 8 سانتی متر از سمت راست و چپ تا انتهای تابلو فاصله داشته باشند. ارتفاع آن ها نیز باید از پایین 7 سانتی متر باشد.
 
مشخصات effects   آرم به همراه نوشته ها:
Drop shadow:
Opacity:75
Angle:90
Distance: 20
Spread:0
Size:10
Noise:0