کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 21 تير 1399

لزوم ارائه کارت ملی یا گواهی موقت در دفاتر اسناد رسمی