کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 18 تير 1399

اطلاعیه مهم: پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه تهران

به منظور ارتقاء سطح علمی همکاران سردفتر، براساس هماهنگی‌های صورت گرفته مابین کانون سردفتران و دفتریاران و دانشکده حقوق دانشگاه تهران، امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی برای تعدادی از همکاران سردفتر متقاضی، پس از معرفی کانون، در دانشکده مزبور، طی شرایطی فراهم شده است.
 
براساس این توافق:
ـ تعداد واحدهای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 26 واحد می‌باشد و در انتهای دوره به دانشجویان گواهی حضور در دوره کارشناسی ارشد اعطا خواهد شد.
ـ میزان شهریه دوره 000/000/45 ریال و پرداخت آن به صورت جدول زیر خواهد بود:
 
 
در آغاز نیمسال اول                             000/000/20 میلیون ریال
در آغاز نیمسال دوم                            000/000/15 میلیون ریال 
در پایان نیمسال دوم تحصیلی             000/000/10 میلیون ریال
یادآوری: اطلاعات مربوط به شهریه اعم از نحوة پرداخت و شماره حساب واریزی، متعاقباً توسط دانشکده مذکور اعلام خواهد شد.
مدارک لازم جهت ثبت‌نام:
الف ـ تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی رشته حقوق (برابر با اصل)
ب ـ تصویر ابلاغ حکم سردفتری (برابر با اصل)
ج ـ تصویر شناسنامه متقاضی (صفحه اول)
دـ تصویر کارت ملی متقاضی
هـ ـ شش قطعه عکس رنگی4*6 جدید
 
شروع به تحصیل از نیمسال دوم تحصیلی (بهمن ماه سال جاری) می‌باشد و مدارک باید حداکثر تا 21/10/87 به کانون ارسال گردد. بدیهی است به مدارکی که بعد از ساعت اداری روز یاد شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر شرایط و چگونگی ثبت‌نام جهت تحصیل در رشته‌های دیگر و نیز مقطع دکترا بعداً به اطلاع همکاران متقاضی خواهد رسید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88728755 آقای امینی دفتر آموزش کانون و در صورت لزوم با مسئول کمیسیون پژوهش کانون و سردفتر اسناد رسمی 495 تهران جناب آقای محمدزاده (شماره تلفن 88206380) تماس حاصل فرمائید.