کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 22 فروردين 1399

رأی نظر مشورتی کانون درخصوص دفتر الکترونیک گواهی امضاء

رأی نظر مشورتی کانون درخصوص دفتر الکترونیک گواهی امضاء

رأي نظر مشورتي كانون درخصوص دفتر الكترونيك گواهي امضاء اعلام شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، دفتر حقوقي و حمايت قضائي كانون در پاسخ به سوال يكي از دفاتر اسنادرسمي در رابطه با دفتر الكترونيك گواهي امضاء، پاسخ داد.

 

متن پاسخ دفتر حقوقي كانون به اين شرح است:

 

"مطابق ماده 9 شيوه‌نامه بهره‌برداري از دفتر الكترونيك گواهي امضاء، سردفتر مكلف است پس از تاييد گواهي امضاء،‌شناسه يكتا، رمز تصديق و شماره ترتيب اختصاص داده شده توسط سامانه را بر روي برگ گواهي امضاء به صورت دستي درج نمايد.

با عنايت به عدم قيد اختصاص هر شناسه يكتا به يك رديف گواهي امضاء و تعبيه امكان گواهي امضاهاي موضوع يك فرم در سامانه با يك شناسه يكتا و صحت سنجي تمام رديف‌هاي گواهي امضا به همان شناسه مرقوم، به نظر مي‌رسد اخذ و اختصاص شناسه يكتا و رمز تصديق متعدد در چنين فرم‌هايي ضرورتي ندارد".

 

تاریخ ارسال خبر: 
95/12/07