کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 17 مرداد 1399

مسئول دفتر فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران: دفاتر اسناد رسمی کماکان 10% واریزی خود را به حساب 2853 بانک ملی ایران شعبه کالج واریز کنند

مسئول دفتر فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران: دفاتر اسناد رسمی کماکان 10% واریزی خود را به حساب 2853 بانک ملی ایران شعبه کالج واریز کنند

مسئول دفتر فناوري اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی باید مانند روند سابق 10% واریزی خود را به حساب 2853 بانک ملی ایران شعبه کالج واریز کنند.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفترن و دفتریاران، محسن میراب زادهمسئول دفتر فناوري اطلاعات کانون سردفتران ودفتریاران در این رابطه اعلام کرد: با توجه به تماسهای مکرر سران دفاتر با کانون سردفتران در رابطه با خبر  دوم  بهمن ماه سال گذشته مبنی بر تغییر شماره حساب واریز10% دفاتر به شماره حساب سیبا و تعیین کد شناسه برای دفاتر اسناد رسمی، و به دنبال تخصیص کد شناسه برای هریک از دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و

مسئول دفتر فناوري اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی باید مانند روند سابق 10% واریزی خود را به حساب 2853 بانک ملی ایران شعبه کالج واریز کنند.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفترن و دفتریاران، محسن میراب زادهمسئول دفتر فناوري اطلاعات کانون سردفتران ودفتریاران در این رابطه اعلام کرد: با توجه به تماسهای مکرر سران دفاتر با کانون سردفتران در رابطه با خبر  دوم  بهمن ماه سال گذشته مبنی بر تغییر شماره حساب واریز10% دفاتر به شماره حساب سیبا و تعیین کد شناسه برای دفاتر اسناد رسمی، و به دنبال تخصیص کد شناسه برای هریک از دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ابلاغ آن طی شماره 109334/87 – 17/11/87 کدهای تخصیص داده شده با اضافه نمودن کد کنترلی، در اختیار بانک ملی ایران قرار داده شد تا نسبت به ورود اطلاعات شناسه دفاتر اسناد رسمی در سیستم رایانه ای سیبا اقدام نمایند.

وی ادامه داد: از آنجا که تاکنون بانک ملی ایران تکمیل کار خود را اعلام نکرده اند، لذا دفاتر کماکان 10% واریزی خود را به حساب 2853 بانک ملی ایران شعبه کالج واریز خواهند کرد. بدیهی است به محض اعلام بانک ملی ایران و آماده سازی برنامه های حسابداری و دیگر برنامه های مورد استفاده، کانون سردفتران و دفتریاران از طریق سایت کانون و ارسال نامه، نسبت به اطلاع رسانی کامل در مورد شناسه هر دفتر، چگونگی استفاده از این شناسه، شماره حساب سیبای کانون برای واریز 10%  و دیگر موارد اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام