کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 فروردين 1399

دیدار اعضای هیات مدیره کانون کرمانشاه با رییس کانون سردفتران و دفتریاران

دیدار اعضای هیات مدیره کانون کرمانشاه با رییس کانون سردفتران و دفتریاران

اعضاي هيات مديره كانون كرمانشاه با رييس كانون سردفتران و دفترياران ديدار كردند.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،‌ صبح روز جاري اعضاي كانون كرمانشاه به منظور ديدار نوروزي به تهران آمده و با حضور در كانون سردفتران و دفترياران، با محمد رضا دشتي اردكاني ديدار كردند.


آنها مشكلات خود را با رييس كانون مطرح كرده و دشتي اردكاني ضمن بيان راهنمايي‌هايي، براي حل اين مشكلات قول همكاري داد.


او از اعضاي هيات مديره كانون كرمانشاه خواست با برگزاري جلسات پيوسته با كانون مركز ضمن همفكري در مسائل حوزه سردفتري به عنوان بازويي توانمند در اين استان عمل نمايند.

تاریخ ارسال خبر: 
96/01/26