کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 فروردين 1399

زمان بندی تحویل گرفتن صورتحسابهای درآمدی دفاتر اسناد رسمی شهر تهران اعلام شد

زمان بندی تحویل گرفتن صورتحسابهای درآمدی دفاتر اسناد رسمی شهر تهران اعلام شد

زمان بندي تحویل گرفتن صورتحسابهای درآمدی دفاتر اسناد رسمي شهر تهران اعلام شد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، بنابر اعلام اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران، دفاتر اسناد رسمي شهر تهران نسبت به تحويل گرفتن صورتحسابهای درآمدی دفترخانه اعم از تاييد شده و اشكالي طبق روزهاي مندرج در نامه فوق به اين اداره كل مراجعه كنند.

 

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/02/04