کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 24 مرداد 1399

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس: باوجود مانع تراشی‌های پلیس،‌مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی کم نشده است

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس: باوجود مانع تراشی‌های پلیس،‌مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی کم نشده است

رييس كانون سردفتران و دفترياران استان فارس با انتقاد از مانع تراشي‌هاي پليس براي مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمي،گفت: مردم باوجود تلاش پليس براي عدم مراجعه به دفاتر اسنادرسمي، به طور مرتب به دفاتر اسنادرسمي مراجعه مي‌كنند و آن‌چنان آگاهي حقوقي دارند كه مي‌دانند تنها سند رسمي در محاكم قضايي اعتبار دارد و مورد توجه قرار مي‌گيرد.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،‌حسين ساجدي در رابطه با اينكه باتوجه به تبليغات پليس در خصوص عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي بعد از تعويض پلاك آيا در استان فارس نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمي ثبت مي‌شود يا خير، ‌گفت: علي‌رغم اينكه پليس تلاش بسياري كرد تا سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود و همان برگ سبز ملاك عمل قرار گيرد، اما مردم باتوجه به اينكه مي‌دانند اگر به دفتر اسنادرسمي مراجعه نكنند، سند آنان اعتباري ندارد، به برگ سبز اكتفا نمي‌كنند و تاكيدات مسئولان قوه قضاييه به ويژه رياست معظم قوه قضاييه، ‌در اين راستا بسيار موثر و راهگشا بوده است.

 

عضو شورايعالي كانونها و جوامع سردفتري كشور در رابطه با تبعات عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي در پي تبليغات پليس،‌ اظهار داشت: اگر مردم به دفتراسنادرسمي مراجعه نكرده و به همان برگ سبز اكتفا كنند و در آينده با مشكلي روبرو شوند، دستگاه قضا به برگ سبز آن‌ها اعتبار نخواهد داد و مشكلات بسياري براي آنان پيش خواهد آمد. همچنين اين افراد مالك اصلي خودرو شناخته نمي‌شوند. تنها زماني مالك خواهند بود كه سند خودرو در دفتر اسنادرسمي به نام آنان تنظيم و ثبت شود و به صرف يك برگ سبز مالكيت انتقال نمي‌يابد.

 

ساجدي درخصوص تبعات اجتماعي و حقوقي اين امر گفت: اين موضوع تبعات فراواني خواهد داشت و باعث بي‌نظمي حقوقي در كشور مي‌شود. علاوه بر اين، درج عنوان سند مالكيت در بالاي برگ سبز امري خلاف و نادرست است و ممكن است افراد را به اشتباه بيندازد. طبق قانون اين برگ، سند مالكيت محسوب نمي‌شود و تنها شناسنامه مالكيت پلاك خودرو است و اين از اشتباهات بزرگ پليس است.

 

رييس كانون سردفتران و دفترياران استان فارس در پايان تعامل مراكز تعويض پلاك در استان فارس با دفاتر اسناد رسمي اين استان را مثبت ارزيابي كرد و اقدام مسئولان اين مراكز در جمع آوري بنرهاي تشويق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمي را حائز توجه و اميدوار كننده دانست.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/06/22