کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 مرداد 1399

عواقب جبران ناپذیر در انتظار صاحبان خودرو/ ثبت سند فقط در دفاتر اسناد

عواقب جبران ناپذیر در انتظار صاحبان خودرو/ ثبت سند فقط در دفاتر اسناد
مدير اجرايي جامعه سردفتران ودفترياران بازنشسته كشور گفت: اگر مردم سند خودرو خود را در دفاتر اسناد رسمي ثبت نكنند عواقب جبران ناپذيري گريبان آنها را مي‌گيرد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از جامعه خبر اردشير نصيريان در مورد ثبت سند خودرو گفت: من از سال 1354تا 1381 سردفتر 39 تهران بودم. از همان ابتدا مردم سند خودرو خود را در دفاتر اسناد رسمي ثبت مي‌كردند. اين بحث و كشمكشي كه بين پليس و كانون سردفتران و دفترياران به وجود آمده است اصلا جنبه حقوقي ندارد و بحث فقط بر سر مسائل مالي است.

 

وي در ادامه با اشاره به قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي اظهار كرد: قانون صراحتا مي‌گويد اسناد اموال منقول و غيرمنقول بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود. مگر مواردي كه قانونگذار مشخص كرده باشد. مثل صدور شناسنامه، گذرنامه كه ثبت و صدور آنها برعهده دفاتر نيست.

 

نصيريان در مورد عواقب عدم مراحعه به دفاتر اسناد رسمي گفت: اگر مردم سند خودرو خود را در دفاتر اسناد رسمي ثبت نكنند عواقب جبران ناپذيري گريبان آنها را مي‌گيرد. دادگاه ها به هيچ عنوان برگ سبز را به عنوان مدرك رسمي قبول ندارند. همانطور كه از نام اين مراكز مشخص است، آنها فقط مراكز تعويض پلاك هستند. بنابراين اجازه صدور سند مالكيت را ندارند.

 


 

تاریخ ارسال خبر: 
96/09/04