کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 مرداد 1399

صفحه رسمی کانون سردفتران و دفتریاران در اینستاگرام

صفحه رسمی کانون سردفتران و دفتریاران در اینستاگرام

به مناسبت روز "دفاتر اسناد رسمي" كانون سردفتران و دفترياران در اينستاگرام راه اندازي شد.

مراسم گراميداشت روز دفاتر اسناد رسمي روز چهارشنبه 6 دي ماه از ساعت 19 بصورت زنده از اين صفحه پخش خواهد شد.

آدرس صفحه اينستاگرام:   notary.ir

تاریخ ارسال خبر: 
1396-10-05