کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 27 خرداد 1398

صندوق تعاون

صندوق تعاون کانون سردفتران و دفتریاران

 

صندوق تعاون کانون سردفتران و دفتریاران برابر آیین نامه تصویبی از سوی قوه قضاییه به کلیه سردفتران و دفتریاران اصیل اول، با دارا بودن شرایط وام پرداخت می نماید.

 

- میزان وام برای سردفتران شاغل و برای بازنشستگان سردفتر بالای سی سال سابقه:  60،000،000 ریال.

- میزان وام برای دفتریاران شاغل و بازنشستگان دفتریار بالای سی سال سابقه:  40،000،000 ریال.

 

بازنشستگانی که سابقه آنان کمتر از 30 سال است باتوجه میزان سابقه، وام دریافت می نمایند.

 

وام صندوق تعاون کانون سردفتران و دفتریاران دارای 4% کارمزد است و 10% جریمه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است. این وام ها پنج ساله و در 60 قسط تنظیم شده است. ضمنا وام متقاضیانی که کمتر از 70 سال سن داشته باشند، توسط صندوق بیمه خواهد شد.