کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 15 تير 1399

اطلاعیه دفتر آموزش و پژوهش کانون

اطلاعیه دفتر آموزش و پژوهش کانون
اطلاعیه دفتر آموزش و پژوهش کانون.
به گزارش روابط عمومي در اطلاعيه اي كه از سوي علی جلیلیان، سرپرست دفتر آموزش و پژوهش
احتراماً به منظور استفاده از توانایی و تجربیات همکاران عزیز در حوزه امور محوله به دفتر آموزش و پژوهش کانون سردفتران و دفتریاران و ارتقاء سطح امور مذکور، از عزیزان سردفتر و دفتریار که خود را واجد شرایط دانسته و مایل به همکاری در این حوزه می‌باشند دعوت به عمل می آید تا تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ ضمن اعلام آمادگی رزومه خود را به این دفتر ارسال نمایند.
تاریخ ارسال خبر: 
1399/03/31