سومین هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین انتخاب شد