دعوت شرکت تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه