معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت: به زودی پرداخت وجوه در دفاتر اسناد رسمی تنها با کارت‌ بانک های عضو شتاب صورت می‌گیرد