تبریک رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به مناسبت هفته قوه قضاییه