مراسم تجلیل از سردفتران، دفتریاران و کارکنان بازنشسته ثبت استان یزد برگزار شد