رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران: کاهش مالیات نقل و انتقال خودرو تصویب شد