رییس مرکزآموزش علمی کاربرى کانون سردفتران: بازدید دانشجویان از اداره کل کاداستر سازمان ثبت به منظور آشنایی با مباحث کاربردی این سازمان است