دوره آموزشی اسناد الکترونیکی در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار می شود