رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار روزآمد سازی و ایجاد تحولات اساسی در نظام سردفتری کشور شد