عملکرد دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران اعلام شد: بیش از یک میلیون و یکصد و سی هزار سند در یکسال و نیم گذشته بازرسی شده اند