دیدار دشتی اردکانی با هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران هرمزگان