اطلاعیه بسیج کانون سردفتران و دفتریاران به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج