آمادگی کامل کانون سردفتران و دفتریاران برای کمک به مجلس