رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد:رشد پنج درصدی صدور سند در سال 96