دیدار هیات مدیره کانون گلستان با رییس کل دادگستری استان