مراسم تکریم و معارفه روسای پیشین و فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد