دور مقدماتی مسابقات فوتسال جام رمضان کانون برگزار شد