جلسه آموزشی ویژه سامانه نقل و انتقال املاک برگزار می شود