همایش شش دی استانها/ گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در استان زنجان