شرایط جدید بیمه مسئولیت مدنی برای سردفتران و دفتریاران اعلام شد