بیانیه بسیج سردفتران و دفتریاران به مناسبت 22 بهمن