کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 06 آذر 1399

معاون سازمان امورمالیاتی کشور گفت: فرصت ارسال اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده به مدت یک ماه تمدید شده است.

جلسه آموزشی فوق از سوی دفتر آموزش و پژوهش کانون باحضور استاد ارزشمند جناب آقای دکتر علی توسلی، سردفتر اسناد رسمی برگزار خواهد شد.

بيانيه بسيج كانون سردفتران ودفترياران به مناسبت هفته بسيج

فعالیت دفاتر اسناد رسمی به صورت زوج و فرد در نیمه اول آذرماه

 

 دفتریاران محترم  استان تهران، لطفا فایل اکسل پیوست این خبر را تکمیل و از طریق همین پرتال به واحد دبیرخانه مرکز ارسال فرمایید.

مهمترین اخبار

یادداشت

گزارش - گفت و گو

مقاله

بازتاب