کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

کانون سردفتران و دفتریاران: از کاهش هزینه تنظیم سند استقبال می کنیم/ مجلس موافقت کند.

همکاران محترم دفاتر اسناد رسمی

بخشنامه امروز معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت تسهیل و تسریع ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به منزله تأیید مجددی بر صلاحیت اختصاصی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی انتقال وسائط نقلیه است

با توجه به بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم نیاز به دریافت تأییدیه نقل و انتقال از راهنمایی و رانندگی، تنظیم و صدور سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی تسهیل شده و سرعت می گیرد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران: با حذف تاییدیه صادره از مراکز تعویض پلاک، تنظیم اسناد مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی تسهیل شد

  یادداشت دکتر علیرضا طائف، دفتریار دفتر اسناد رسمی ۱۰۰۲ تهران

صفحه یک و هفت روزنامه آفتاب یزد

چهارشنبه ۳۱شهریور ۱۴۰۰

محمدباقر الفت، مستشار دیوان عالی کشور گفت: اگر سند خودرو در دفترخانه تنظیم نشود، موجب تضییع حقوق مردم و دولت و در نتیجه کاهش خدمات و افزایش احتمال وقوع صدمات ناشی از تصادف جاده‌ای خواهد بود.

نظر سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برگ سبز خودرو

مهمترین اخبار

یادداشت

گزارش - گفت و گو

مقاله

بازتاب