کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 30 شهريور 1399


رئیس کانون سردفتران و دفتریاران می‌گوید: سال ۱۳۸۶ ظرفیت دفاتر ۱۰۰درصد افزایش یافت که نتیجه خوبی نداشت؛ برخی از همان افرادی که سال ۸۶ وارد حوزه سردفتری شدند، بعد از چند سال استعفا دادند!

اطلاعيه كميته رفاهي ورزشي كانون

مهمترین اخبار

یادداشت

گزارش - گفت و گو

مقاله

بازتاب