کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

مدیرکل ثبت استان تهران آمار ازدواج و طلاق های چهار ماه اول سال جاری را اعلام کرد

مدیرکل ثبت استان تهران آمار ازدواج و طلاق های چهار ماه اول سال جاری را اعلام کرد
به گزارش خبر نگار کانون سردفتران و دفتریاران، حمید رضا آدابی گفت: طی چهار ماه نخست سال جاری 37 هزار و 553 مورد ازدواج و 6 هزار و 852 مورد طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق تهران ثبت شده است.

وی اظهار داشت: در مقایسه سال گذشته با سال 1384 هم می توان گفت که آمار ازدواج ها رشد داشته و خوشبختانه آمار طلاق ها رشدی نداشته و ثابت بوده است.