کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

دفاتر اسناد رسمی در آینده فقط باید مبایعه نامه های مشاورین دارای پروانه تخصصی را پذیرا باشند

دفاتر اسناد رسمی در آینده فقط باید مبایعه نامه های مشاورین دارای پروانه تخصصی را پذیرا باشند
مدیرکل ثبت استان تهران گفت: دفاتر اسناد رسمی در آینده موظف اند فقط مبایعه نامه هایی را دریافت کنند که از سوی مشاورین املاک و خودروی دارای پروانه تخصصی تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، حمید رضا آدابی پنج شنبه گذشته در مراسم برگزاری آزمون تخصصی مشاورین املاک تهران در جمع خبرنگاران گفت: پروسه اعطای پروانه تخصصی به مشاورین املاک آغاز شده و پس از این گروه نوبت مشاورین خودروست.

وی افزود: بعد از مشاورین املاک و خودرو نوبت به دفاتر اسناد رسمی می رسد که بر اساس بخشنامه ای موظف می شوند تنها مبایعه نامه هایی را تنظیم کنند که از ناحیه مشاورین دارای

مدیرکل ثبت استان تهران:
دفاتر اسناد رسمی در آینده فقط باید مبایعه نامه های مشاورین دارای پروانه تخصصی را پذیرا باشند

مدیرکل ثبت استان تهران گفت: دفاتر اسناد رسمی در آینده موظف اند فقط مبایعه نامه هایی را دریافت کنند که از سوی مشاورین املاک و خودروی دارای پروانه تخصصی تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، حمید رضا آدابی پنج شنبه گذشته در مراسم برگزاری آزمون تخصصی مشاورین املاک تهران در جمع خبرنگاران گفت: پروسه اعطای پروانه تخصصی به مشاورین املاک آغاز شده و پس از این گروه نوبت مشاورین خودروست.

وی افزود: بعد از مشاورین املاک و خودرو نوبت به دفاتر اسناد رسمی می رسد که بر اساس بخشنامه ای موظف می شوند تنها مبایعه نامه هایی را تنظیم کنند که از ناحیه مشاورین دارای پروانه تخصصی ارائه شده است و این مهم در حقیقت به نوعی ضمانت اجرا برای پروانه های تخصصی مشاورین املاک و خودرو خواهد بود.

وی با بیان اینکه آزمون تخصصی مشاورین املاک در راستای دستورالعمل و سیاست های ابلاغی رئیس قوه قضائیه در امر ساماندهی مشاورین املاک و خودرو صورت می گیرد اظهار داشت: پیش از این 110 پروانه تخصصی اعطا شده و امروز (پنجشنبه) حدود 600 متقاضی در آزمون تخصصی شرکت کرده اند که در صورد کسب حد نصاب ها بزودی پروانه تخصصی دریافت می کنند.

آدابی ابراز امیدواری کرد تا پایان مرداد ماه و نهایتا دهه اول شهریور ماه حدود 1500 پروانه تخصصی به افرادی که کلاس های تخصصی و آزمون را با موفقیت گذرانده اند اعطا شود.

مدیرکل ثبت استان تهران، تهیه فرم های یکسان و یکنواخت برای مشاورین املاک را نوعی هماهنگ سازی و ساماندهی در امر مشاورین دانست و ابراز داشت: اقدامات انجام شده در ثبت تهران گامی در جهت کاهش اطاله دادرسی و ورود پرونده به محاکم قضایی است.

آدابی گفت: اعطای پروانه تخصصی به مشاورین املاک و پس از آن مشاورین خودرو یک پروژه نیست بلکه یک پروسه است و این مهم را تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهیم داد.