کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

پیش فروش واحدهای مسکونی بدون مالیات ثبت می شود

پیش فروش واحدهای مسکونی بدون مالیات ثبت می شود
معاون رییس جمهوری: لایحه یک فوریتی پیش فروش ساختمان درمجلس مطرح می‌شود.
به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از سایت رسانه ملی ایران، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر "سیداحمد موسوی" معاون حقوقی وامور مجلس رییس جمهوری گفت: لایحه‌یک فوریتی پیش فروش ساختمان درجلسه آتی مجلس مطرح می‌شود.
موسوی عصر چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: این لایحه برای جلوگیری از انجام تخلفات و جرایم و تضییع حقوق پیش خریداران واحدهای مسکونی و کاهش کلاهبرداری به پیشنهاد قوه قضاییه 24مرداد ماه در دولت تصویب شده است.
موسوی خاطرنشان کرد: مطابق این لایحه هر قرارداد یا عقدی که در نتیجه آن یکی از طرفین متعهد به ساخت یا تکمیل بنا در زمین معینی باشد که مالک تمام یاقسمتی از آن است و یا در ازای تعهد، مالک قسمتی از ساختمان می‌شود، اعم ازاینکه درقالب بیع، صلح، اجاره به‌شرط تملیک و نظایر آن منعقد شود، قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری تصریح کرد: قراردادهای پیش فروش باید مطابق با نمونه‌های مقرر در آئین نامه اجرایی این قانون بوده و در آن حداقل به موارد زیر تصریح شود:
1-اوصاف و امکانات واحدی که پیش فروش می‌شود مانند مساحت اعیانی و سهم واحد مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود، مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان ، سیستم گرمایش و سرمایش، قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه هر واحد قید شده و یا عرفا در قیمت موثر می‌باشند و...
2-بهای مورد معامله، تعداد اقساط و نحوه پرداخت.
3-مدت قرارداد و دوره تحویل موقت.
4-تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات موضوع معامله.
5-اعطای وکالت به پیش خریدار برای تنظیم سندرسمی انتقال پس‌از اتمام بنا و پرداخت کل بهای مورد معامله.
موسوی افزود: پیش فروش و انتقالات بعدی آن باید باتنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
 وی تاکید کرد: تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارایه مدارک زیر است: الف - مدارک دال بر متعهد بودن پیش فروشنده نسبت به مورد معامله ب - پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هرواحد ج- بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده 13این قانون د- تاییدیه مهندس ناظر پروژه مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان ه گواهی بانکی مبنی بر افتتاح حساب موضوع ماده 14قانون و- گواهی عدم خلاف صادره از سوی مرجع صادرکننده پروانه معاون حقوقی رییس جمهوری یادآور شد که انبوه سازان مکلفند در چارچوب ظرفیت قید شده در پروانه صلاحیت و تعیین پایه خود اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند.
موسوی افزود: تنظیم قرارداد پیش فروش نزد دفاتر اسناد رسمی بدون پرداخت حق الثبت و بدون ارایه گواهی مالیاتی صرفا در قبال دریافت حق التحریر سند غیرمالی صورت می‌گیرد.
دکتر موسوی ادامه داد: در نقل و انتقال بعدی، قبل از اتمام ساختمان ضمن ثبت دردفترخانه، مالیات براساس یک ششم مالیات ساختمان‌تمام شده دریافت می‌شود.
وی گفت: چنانچه پیش فروشنده ظرف مهلت مندرج در قرارداد تعهدات خود را به انجام نرساند، مسئول خسارات وارده به پیش خریدار خواهد بود.
معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری افزود: تمدید مهلت انجام تعهد فقط با رضایت طرفین ممکن است ولی مانع از دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد نیست.