کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با رئیس سازمان ثبت دیدار و گفت و گو کردند

اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با رئیس سازمان ثبت دیدار و گفت و گو کردند
اعضای هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران هفته گذشته با حسینعلی امیری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در این دیدار پیرامون مسایل مختلف به  ویژه مسایل صنفی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، راهکارهایی را در زمینه مشکلات مطروحه ارائه کرد.