کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

استقبال وزارت امور خارجه در مورد پیوستن کانون سردفتران و دفتریاران به اتحادیه جهانی سردفتران

استقبال وزارت امور خارجه در مورد پیوستن کانون سردفتران و دفتریاران به اتحادیه جهانی سردفتران
وزارت امور خارجه در مورد پیوستن کانون سردفتران و دفتریاران کشورمان به اتحادیه جهانی سردفتران اظهار امیدواری کرد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، مدیرکل غرب اروپا در وزارت امور خارجه طی نامه ای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از این سازمان درخواست کرده است تا در خصوص سوابق مذاکرات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران جهت پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران و نیز ملاقات های انجام شده، نتیجه پی گیری های به عمل آمده و سوابق مربوطه در اختیار وزارت امور خارجه هم قرار داده شود.
دولتیار، مدیرکل غرب اروپا در وزارت امور خارجه در این نامه که نسخه ای از آن از طرف سازمان ثبت به کانون سردفتران و دفتریاران هم ارسال شده، اعلام کرده است با توجه به اینکه به طور کلی گسترش همکاریهای حقوقی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتحادیه جهانی سردفتران مفید و مورد استقبال آن اداره کل است، مناسب است در این راستا جوانب فنی و راهکارهای تحقق آن در ملاقات های احتمالی با مسئولان اتحادیه جهانی سردفتران مطرح و مورد تبادل نظر قرار گیرد.
در ادامه این نامه ذکر شده که طبیعی است در جریان برگزاری اجلاس و قطعی شدن ملاقات با مقامات دولت فرانسه ضمن انجام هماهنگی لازم با نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در پاریس برای ارائه هرگونه پاسخ با نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران حاضر در جلسه مشورت های لازم صورت گیرد.