کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

توضیح شهرداری منطقه 6 تهران در رابطه با علت جمع آوری تابلوهای پایه دار دفاتر اسناد رسمی

توضیح شهرداری منطقه 6 تهران در رابطه با علت جمع آوری تابلوهای پایه دار دفاتر اسناد رسمی
شهرداری منطقه 6 تهران، توضیحی را در رابطه با علت جمع آوری تابلوهای پایه دار دفاتر اسناد رسمی این منطقه اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در جوابیه ارسالی از سوی شهرداری منطقه 6 تهران به رییس هیات مدیره  کانون سردفتران و دفتریاران آمده است: طبق قوانین موجود، مطابق مصوبه های شورای اسلامی شهر تهران، متولی امر مدیریت و ساماندهی اماکن و معابر عمومی و جمع آوری تابلوهای پایه دار بدون مجوز خارج از ملک اشخاص، شهرداری است.
در ادامه این نامه آمده است: با در نظر گرفتن اینکه اکثریت دفاتر اسناد رسمی تابلوهای خود را با اخذ مجوز از اداره زیبا سازی  در نمای ملک خود نصب کرده اند، لذا دستور فرمائید اعضای محترم در اسرع وقت نسبت به جمع آوری تابلوهای پایه دار اقدام کنند.