کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

شرایط برگزاری آزمون اعزامسردفتران و دفتریاران اسناد رسمیبه دانشگاه لیون فرانسه اعلام شد

شرایط برگزاری آزمون اعزامسردفتران و دفتریاران اسناد رسمیبه دانشگاه لیون فرانسه اعلام شد
شرایط برگزاری آزمون اعزام سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی سراسر کشور به دانشگاه لیون فرانسه اعلام شد. 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، پیرو مصوبه هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر برگزاری آزمون اعزام سردفتران و دفتریاران به دانشگاه لیون فرانسه مراتب زیر را به اطلاع میرساند:
آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه 27 و 28 دی ماه 1386 برگزار میشود.
آزمون در روز پنجشنبه به صورت «کتبی» و در روز جمعه نزد هیأت ممتحنین به صورت «شفاهی» به عمل خواهد آمد.
سؤالات آزمون کتبی با هماهنگی قبلی از مرکز آموزشی لیون مستقیماً برای وابسته فرهنگی سفارت فرانسه در تهران ارسال خواهد شد.
آزمون کتبی در محل سالن اجتماعات کانون سردفتران و دفتریاران با حضور اعضای هیأت مدیره و نماینده وابسته فرهنگی سفارت فرانسه در ایران برگزار میشود. شروع آزمون در روز پنجشنبه رأس ساعت 30 : 10 صبح و در روز جمعه رأس ساعت 9 صبح خواهد بود.
5 ـ از میان داوطلبانی که حائز بیشترین امتیاز باشند، تعداد 10 نفر انتخاب و از ایشان برای مصاحبه دعوت به عمل میآید.
اعضاء ناظر و برگزارکننده آزمون کتبی و شفاهی شامل: اعضای هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، وابسته فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، مسئول آموزش زبان فرانسه در سفارت مذکور، آقای احمد نخستین مسئول سایت فرانسه کانون، جناب آقای عباس سعیدی و جناب آقای سعید بیاتی خواهند بود.
مراتب برگزاری امتحان در سایت اینترنتی کانون سردفتران و نیز مجله کانون درج و اعلام خواهد شد.
هر یک از متقاضیان یک بیوگرافی (شرح زندگینامه شامل وضعیت فردی، تحصیلی و تألیفات) به زبان فرانسه، یک قطعه عکس و آخرین مدرک تحصیلی همراه خود خواهند داشت.
از بین10 نفر شرکتکننده در آزمون شفاهی 4 نفر انتخاب و اوراق و بیوگرافی و سایر مدارک تحصیلی آنان جهت انتخاب نهایی به مرکز آموزش سردفتری شهر لیون فرانسه ارسال خواهد شد و انتخاب نهایی از بین 4 نفر مذکور توسط مسئولان آن مرکز حداکثر دو نفر صورت خواهد گرفت.
10ـ مهلت ثبتنام تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 20/10/86 میباشد. بنابراین داوطلبان شرکت در آزمون میبایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز تعیین شده مدارک خود را به دفتر آموزش (مجله) کانون سردفتران و دفتریاران ارسال دارند.