کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 26 ارديبهشت 1400

در پی شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی، جلسه‌ای در کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل می‌شود

در پی شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی، جلسه‌ای  در کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل می‌شود

در پی شکایت کانون سردفتران و دفترياران از نیروی انتظامی،جلسه‌اي  در کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل می‌شود.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،در اعتراض كانون به مجلس شوراي اسلامي درخصوص رويكرد نيروي انتظامي مبني بر كفايت استفاده از برگ سبز در انتقال خودرو و عدم لزوم تنظيم سند در دفاتر اسنادرسمي، جلسه‌اي از سوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي ترتيب داده شده و از رييس كانون سردفتران و دفترياران و فرماندهي نيروي انتظامي دعوت به عمل آمده تا با مدارك و مستندات مربوطه در اين جلسه حضور يابند.

 

اين جلسه روز سه‌شنبه 27 مهرماه ساعت 16 در كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي تشكيل خواهد شد.

 

 انتهاي پيام

 

تاریخ ارسال خبر: 
95/07/25