کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

در اجرای ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی،امتحان کتبی از افراد واجد شرایط جانشینی منتفی شده است

در اجرای ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی،امتحان کتبی از افراد واجد شرایط جانشینی منتفی شده است

امتحان کتبی از جانشین واجد شرایط که از طرف سردفتر در شرف بازنشستگی یا وراث حین الفوت سردفتر متوفی در مدت 6 ماه از تاریخ فوت مطابق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی انجام می شد، منتفی شده است.
به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمدعلی یادگاری مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت با استناد به ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، بیان داشت: با توجه به اینکه اخذ آزمون کتبی از متقاضیان سردفتری اسناد رسمی که با استناد ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی از طرف سران دفاتر شاغل واجد شرایط بازنشستگی یا وراث حین الفوت در مهلت مقرر قانونی به جانشینی معـــــرفی می شوند، منتفی شده است و صرفا اختبار علمی از آنها به عمل خواهد آمد.